„Поддерживать и одобрять то, что сегодня у конкретного ребенка получилось лучше, чем вчера.“
Мария Монтессори

Програма АМІ курсу підготовки асистентів для монтессори-класів 0-3:

 • Знайомство з Монтессорі методом;
 • Функції вчителя;
 • Функції асистента;
 • 4 стадії розвитку;
 • Розум дитини від 0 до 6 років (із зазначенням сентизивних періодів). Особливу увагу буде приділено найважливішому періоду від 0 до 3 років, в якому дитина «несвідомий творець».
 • Порядок: значення порядку і точності, особливо ролі порядку в формуванні особистості;
 • Рух від 0-3 років: розвиток руху і його значення для дитини;
 • Мова і його розвиток.
 • Незалежність і її розвиток.
 • Підготовлене фізичне і психологічне середовище як у Нідо, так і в Тоддлер класі;
 • Свобода і дисципліна. Розуміння концепції «Свобода» і концепції «Дисципліна» в Монтессорі-підході.
 • Спостереження і їх значення (техніка і способи ведення записів під час спостережень);
 • Музика та образотворче мистецтво;
 • Як підтримувати середовище (в приміщенні і поза ним).
 • Основи привчання до туалету в дитячому та Тоддлер класах.

 
Программа АМИ курса подготовки ассистентов
для монтессори-классов 0-3

 • Знакомство с Монтессори методом;
 • Функции учителя;
 • Функции ассистента;
 • 4 стадии развития;
 • Разум ребенка от 0 до 6 лет (с указанием сензитивных периодов) .Особенное внимание будет уделено важнейшему периоду от 0 до 3 лет, в котором ребёнок «Бессознательный творец». ;
 • Порядок: значение порядка и точности, особенности роли порядка в формировании личности;
 • Движение от 0-3 лет: развитие движения и его значение для ребенка;
 • Язык и его развитие.
 • Независимость и ее развитие.
 • Подготовленная среда: дом и в Нидо, в Тоддлер классе (физическая и психологическая);
 • Свобода и дисциплина. Понимание концепции «Свобода» и концепции «Дисциплина» в Монтессори-подходе.
 • Наблюдения и их значение (техника и способы ведения записей во время наблюдений);
 • Музыка и изобразительное искусство;
 • Как поддерживать среду (в помещении и вне его).
 • Основы приучения к туалету в Младенческом и Тоддлер-классах.