„Поддерживать и одобрять то, что сегодня у конкретного ребенка получилось лучше, чем вчера.“
Мария Монтессори

Програма АМІ курсу підготовки асистентів
для монтессори-класів 3-6:

 • Знайомство з Монтессорі методом;
 • Функції вчителя;
 • Функції асистента;
 • 4 стадії розвитку;
 • Розум молодше 6 років (з вказанням сензитивних періодів);
 • Порядок: значення порядку та точності, особливості ролі порядку в формуванні особистості;
 • Рух до 6 років: розвиток руху та його значення для дитини;
 • Мова та її розвиток.
  Також розглядаються наступні питання:
  • 1. Підготовката роль дорослого;
  • 2. Застосуваннямови в цілому;
  • 3. Застосування лексики – вірної, точної, різнобарвної, адекватної;
  • 4. Якслухати дітей;
  • 5. Як стимулювати використання мови;
 • Незалежність та її розвиток.
  Також розглядаються декілька видів незалежності – фізична, ментальна, емоційна та духовна, на підставі яких будується взаємозалежність;
 • Підготовлене середовище: будинок та Casadei Bambini (фізична та психологічна);;
 • Свобода та дисципліна. Розуміння свободи в Монтессорі. Формування дисципліни як частини внутрішнього розвитку;
 • Розвиток дитинияк члена суспільства;
 • Спостереження та значення (техніка та засоби ведення записів під час спостережень);
 • Музика та образотворче мистецтво;
 • Як підтримувати середовище (в приміщенні та ззовні).


Обов'язкове Читання::
 • Діти Інші
 • Дитинав Родині
 • Освіта для Нового Світу
 • Вбираючий Розум

 
Программа АМИ курса подготовки ассистентов
для монтессори-классов 3-6:

 • Знакомство с Монтессори методом;
 • Функции учителя;
 • Функции ассистента;
 • 4 стадии развития;
 • Разум младше 6 лет (с указанием сензитивных периодов);
 • Порядок: значение порядка и точности, особенности роли порядка в формировании личности;
 • Движение до 6 лет: развитие движения и его значение для ребенка;
 • Язык и его развитие.
  Также рассматриваются следующие вопросы:
  • 1. Подготовка и роль взрослого;
  • 2. Использование языка в целом;
  • 3. Использование лексики – правильной, точной, разнообразной, адекватной;
  • 4. Как слушать детей;
  • 5. Как стимулировать использование языка;
 • Независимость и ее развитие.
  Также рассматривается несколько видов независимости – физическая, ментальная, эмоциональная и духовная, на основе которых строится взаимозависимость;
 • Подготовленная среда: дом и Casa dei Bambini (физическая и психологическая);
 • Свобода и дисциплина. Понимание свободы в Монтессори. Формирование дисциплины как части внутреннего развития;
 • Развитие ребенка как члена общества;
 • Наблюдения и их значение (техника и способы ведения записей во время наблюдений);
 • Музыка и изобразительное искусство;
 • Как поддерживать среду (в помещении и вне его).


Обязательное Чтение:
 • Дети Другие
 • Ребенок в Семье
 • Образование для Нового Мира
 • Впитывающий Разум.